سیاست بازپرداخت و بازگشت ما 7 روز طول می کشد. اگر بیش از 7 روز از خرید شما گذشته باشد، ما نمی توانیم به شما بازپرداخت کامل یا تعویض ارائه دهیم.

برای واجد شرایط بودن برای بازگشت، کالای شما باید استفاده نشده و در همان شرایطی باشد که آن را دریافت کرده اید. همچنین باید در بسته بندی اصلی باشد.

بازپرداخت

پس از دریافت و بازرسی بازگشت شما، با شما تماس میگیریم تا به شما اطلاع دهیم که کالای برگشتی شما را دریافت کرده ایم. همچنین تایید یا رد بازپرداخت شما را به شما اطلاع خواهیم داد.

در صورت تایید، بازپرداخت شما پردازش می شود و هزینه پرداختی شما بعد از کسر هزینه ارسال به شما برگردانده میشود.

توجه کنید بازپرداخت ممکن است تا 14 روز زمان ببرد.