2 محصول
مرتب‌سازی:

تجهیزات لحیم کاری و مونتاژ

تجهیزات لحیم کاری و مونتاژ شامل مجموعه‌ای از ابزارها و تجهیزاتی است که برای انجام فرآیندهای لحیم کاری و مونتاژ قطعات الکترونیکی و سایر محصولات الکترونیکی استفاده می‌شوند. این تجهیزات عبارتند از: خمیر قلع ، سیم قلع ، شمش قلع ، روغن فلکسی ، دستگاه هیتر و هویه ، حوضچه قلع و…

این تجهیزات فقط برخی از مثال‌هایی هستند که در فرآیندهای لحیم کاری و مونتاژ استفاده می‌شوند. همچنین، توجه داشته باشید که ابزارها و تجهیزات مورد نیاز بستگی به نوع کاربرد، اندازه و پیچیدگی پروژه‌ها دارند.

شمش قلع (Lead ingot) یک فلز سنگین و نرم است که در صنعت به عنوان منبع قلع استفاده می‌شود. شمش‌های قلع به صورت قلع مذاب در قالب‌های مستطیلی یا مرواریدی تولید می‌شوند. در زمان تولید شمش قلع، قلع خالص با استفاده از فرایند جدایش الکترولیتیکی یا فرایند انحلال سنگ قلع استخراج می‌شود و سپس به شکل قلع مذاب در قالب‌های مناسب ریخته می‌شود.

قلع به عنوان یک ماده لحیم استفاده می‌شود. خواص خاص قلع، انتقال حرارت خوب، خواص الکتریکی مناسب و نقطه ذوب پایین آن است. این خواض باعث می‌شود که قلع برای اتصال قطعات الکترونیکی و سایر موارد لحیم کاری استفاده شود.

دستگاه هیتر و هویه یکی از ابزارهای اساسی در فرآیندهای لحیم کاری و مونتاژ قطعات الکترونیکی است. این دستگاه‌ها عمدتاً برای گرم کردن و ذوب کردن لحیم در نقاط مورد نیاز و همچنین تغذیه مواد لحیم در قسمت‌های مورد نیاز کاربرد دارند.